Wij zijn Resi Witteveen en Maaike Oosterheert en werken al vele jaren als fysiotherapeut in een revalidatiecentrum. In 2002 zijn we daar gestart met het geven van ontspanningstherapie in groepsverband bij chronisch pijnpatiënten. Dit bleek een waardevolle aanvulling op verschillende andere therapieën. 

Hard werken en goed oefenen alleen bleek vaak niet voldoende om beter te kunnen gaan functioneren. De balans tussen inspanning en ontspanning is vooral essentieel en bleek vaak onvoldoende aanwezig.

Door, naast aandacht te hebben voor training, ook aandacht te besteden aan ontspanning, verbeterde het resultaat van de behandeling.

Langzaam aan groeide bij ons het besef dat wat goed is voor onze cliënten met een aandoening ook bruikbaar is voor vrijwel iedereen die op zoek is naar meer balans in zijn of haar leven. In onze huidige maatschappij waar een appèl wordt gedaan op  een goede verdeling  tussen werk, privé en sociaal leven, zien we dat deze balans juist vaak is verstoord.

Sinds 2002 zijn we ons steeds meer gaan specialiseren op het gebied van ontspanning. We hebben diverse scholingen gevolgd op het gebied van onder andere ademhaling, ontspanning en mindfulness. Vanuit onze ervaring en expertise denken wij veel te bieden te hebben voor iedereen die deze balans wil verbeteren.

footer