watdoenwij
Wij willen mensen leren om een betere verdeling te krijgen tussen actief bezig zijn en ontspanning. Om deze balans te verkrijgen is het nodig om kennis te hebben van het functioneren van het lichaam en stresspatronen te herkennen. Dze kennis is nodig om er daarna grip op te krijgen.We werken hiervoor vooral via de methode AOt volgens van Dixhoorn.  Adem- en ontspanningstherapie (AOT) is meer dan de optelsom van ademtherapie en ontspanningstherapie. Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging die door het gehele lichaam voelbaar is.Ontspanningstherapie is het bewust worden en het leren hanteren van lichamelijke- en mentale gespannenheid.  Met AOT krijgt u inzicht in hoe u met spanning omgaat en u leert hoe u zelf uw spanning kunt reguleren, zodat er een balans ontstaat tussen spanning en ontspanning. Dat leert u via oefeningen en instructies tijdens de behandelingen. 

INDIVIDUELE BEHANDELING
In de eerste vier behandelingen wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. Tijdens deze behandelingen onderzoeken we welk probleem de verhoogde spanning bij u veroorzaakt. U leert via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling of een probleem samenhangt met een verhoogde spanningen u leert hoe deze door uzelf verminderd kan worden. De oefeningen en instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij de houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen ( zachte manuele technieken) mogelijk. Tijdens de behandelingen wordt duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. Er ontstaat inzicht in de aard van de ontspanningsreactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Komt het door de verbeterde kwaliteit van bewegen , of omdat u anders omgaat met de ademhaling? Ook kan een nieuw inzicht in de inhoud en betekenis van spanning voor u ontstaan. De reden van de
spanningsklachten is voor ieder mens verschillend, maar de winst voor AOT is voor iedereen hetzelfde. Door het ontstane inzicht bent u in staat om spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor u niet afhankelijk blijft van behandeling .U ontdekt wat u zelf kunt doen: vaker een rustpauze nemen, het ademen regelen, de schouders en kaken bewust loslaten, de aandacht verleggen een nog veel meer. 

GROEPSBEHANDELING

Onze cursus bestaat uit een combinatie van kennis/educatie en het ervaren van  ontspanningsoefeningen. Zonder inzicht geen goede ervaring, zonder ervaring kom je niet tot inzicht wat we bedoelen met een goede balans. Er worden verschillende ontspanningstechnieken aangeboden zoals onder andere: de simple relaxation, progressieve relaxatie volgens Jacobson, Autogene training, de bodyscan uit de mindfulness, diverse adem- en ontspanningsoefeningen volgen methode van Dixhoorn. Ieder mens is uniek en reageert niet op alle technieken hetzelfde, vandaar dat we hebben gekozen om een breed scala van ontspanningsoefeningen aan te bieden, zodat er voor een ieder aan het eind van de cursus een aantal bruikbare oefeningen bij zitten.Het gaat bij ons niet alleen om de techniek, maar om hoe deze toe te passen en te gebruiken in het dagelijks leven. Hierbij staat u  voortdurend voor moeilijke keuzes, hoe kies ik nu voor mezelf om die balans te bereiken. Door deze cursus aan te bieden in groepsverband leert u niet alleen van ons, maar ook van elkaar.De groepen bestaan uit maximaal 10 personen.De cursus bestaat uit 7 lessen van 1 1/2  uur, voorafgegaan door een intake om te bepalen of doel en verwachting bij elkaar aansluiten.

  

WORKSHOPS OF CURSUSSEN OP MAAT

Op aanvraag kunnen we cursussen of workshops op maat en op locatie verzorgen. U kunt hierbij denken aan een workshop voor bijvoorbeeld een team, of cursussen voor werknemers.Samen met u bespreken we wat het doel van deze bijeenkomsten zijn en hoe we die zo goed mogelijk hierop aan kunnen laten sluiten. 
  
 

 

g